Çalışmalar

Tez

Yazar Adı Soyadı: Melis Şebnem SÜKAN
Tezin Dili: Türkçe
Tezin Adı: İstanbul seçilmiş restoranlarını, sürdürülebilir başarıya götüren faktörlerin ve stratejilerin incelenmesi
Enstitü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Anabilim Dalı: Gastronomi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Tarihi: 10.07.2023
Sayfa Sayısı: 97
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Nevruz Berna TATLISU
Dizin Terimleri: Restoran Başarı Faktörleri, Restoran İşletmeciliği, Restoran İşletmeciliği Prensipleri, İstanbul Restoranları, Şef Restoranları

Özet:
Her geçen gün yeni yiyecek içecek işletmeleri faaliyete başlamakta ancak birçoğu farklı sebeplerle kapanmaktadır. Kapanan işletmeler başta kaynak israfı olmak üzere, işsizliğe, çevre düzensizliğine, ticari dengesizliğe, sürdürülebilir olmayan faaliyet ve işleyişlere ve motivasyon kaybına sebep olmaktadır. Kapanan işletmelerin başarısız sayılma sebeplerinin temelinde hedeflenen müşterinin nelere önem verdiğinin işletme sahipleri ve sektör çalışanları tarafından bilinmemesi ve başarı için gerekli faktör ile stratejilerin farkında olunmaması gözlemlenmektedir.

Dolayısıyla restoran işletmelerini sürdürülebilir başarıya götüren faktörler ile stratejilerin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla araştırmada, İstanbul seçilmiş restoranlarının sürdürülebilir olmasını sağlayan başarı ölçütlerinin tanımlanması hedeflenmiştir.

Böylece açılacak veya ek yatırım yapacak restoranların bu bilgiden yararlanması sağlanacaktır. Yiyecek & İçecek sektöründe bilinçli şekilde yapılacak yatırımlarla, işletmelerin hedefine ulaşmasına katkı sağlanacaktır.

Dağıtım Listesi:
1. İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne
2. YÖK Ulusal Tez Merkezine

İndirme Bağlantısı:
https://www.letsgosebnem.com/wp-content/uploads/2023/09/Melis-Sebnem-Sukan-Referans-No-10559164-Yuksek-Lisans-Tezi-221429029.pdf